REALIZACJA STRATEGII

Wybierz rozwiązanie dla Twojej organizacji

Balanced Scorecard    

Premiowanie wspierające
strategię
Ocena pracownicza
wspierająca strategię
Performance
management
Balanced Scorecard / Operacjonalizacja strategii
Balanced Scorecard    

Premiowanie wspierające strategię
Premiowanie wspierające
strategię
Ocena okresowa wspierająca strategię
Ocena okresowa
wspierająca strategię
Performance Management
Performance
management

BALANCED SCORECARD
OPERACJONALIZACJA STRATEGII

SZCZEGÓLNIE POTRZEBNA GDY

1

mobilizUJESZ  firmę  do  dużych  zmian

transformacja strategiczna organizacji
2

STRATEGIA,  CHOĆ  ŚWIETNA,  NIE  JEST  WDRAŻANA

tylko 10% form skutecznie wprowadza w życie strategię, chcesz być wśród nich?
3

CHCESZ UCZYNIĆ STRATEGIĘ PRAKTYCZNĄ 

poszukujesz skutecznych narzędzi zarządzania strategią
4

MENADŻEROWIE NIE ROZUMIEJĄ STRATEGII

Twoja opowieść o strategii może inspirować
5

CHCESZ RACJONALNIE ZARZĄDZAĆ ZASOBAMI NIEMATERIALNYMI

inwestycje w rozwój pracowników oraz nowoczesne systemy IT nie przekładają się na wyższą efektywność procesów
6

CHCESZ STRATEGICZNIE ZARZĄDZAĆ PROJEKTAMI

systemowa selekcja kluczowych projektów

ISTOTA OPERACJONALIZACJI STRATEGII

"Dobrzy liderzy definiują wizję organizacji, komunikują wizję z pasją i nieustająco prowadzą organizację do jej osiągnięcia"

Jack Welch

 

Właśnie operacjonalizacja strategii pozwala przełożyć wizję, rozumianą jako obraz sukcesu organizacji w przyszłości, na codzienną pracę menadżerów i pracowników. W ramach operacjonalizacji mieści się:
  • zdefiniowanie spójnego zestawu celów organizacji 
  • opomiarowanie zestawu celów,
  • zdefiniowanie kluczowych projektów zmian,
  • skaskadowanie celów organizacji na poziom kluczowych menadżerów oraz komórek organizacyjnych. 

Strategia (w tym wizja) nie ważne jak piękna, aby doprowadziła firmę do oczekiwanych rezultatów, musi zostać przetłumaczona na zestaw długookresowych celów. Celów, które są spójne i obejmują najważniejsze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niezastąpionym narzędziem definiowania spójnych celów na poziomie firmy (a właściwie SJB) jest mapa strategii. Kolejnym etapem operacjonalizacji jest...

USŁUGI BENTEN

1

MAPOWANIE STRATEGII

spójne i powiązane ze sobą cele strategiczne
2

OPOMIAROWANIE STRATEGII

wiesz dokładnie w jakim stopniu realizujesz strategię
mierzysz tylko to, co rzeczywiście istotne
3

PORTFOLIO PROJEKTÓW STRATEGICZ NYCH

zarządzasz transformacją strategiczną Twojej organizacji
4

KASKADOWANIE CELÓW

zapewniasz zbieżność celów indywidualnych
i grupowych ze strategią
5

GOTOWOŚĆ STRATEGICZNA KAPITAŁU LUDZKIEGO

rozwijasz wiedzę i umiejętności pracowników,
od których zależy sukces przyszłości
6

PLATFORMA IT DLA STRATEGII

zaawansowany system monitorowania
oraz wdrażania strategii

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORSTWOM OSIĄGNĄĆ

SUKCES STRATEGICZNY!

PREMIOWANIE WSPIERAJĄCE STRATEGIĘ

JEST SZCZEGÓLNIE POTRZEBNE
GDY    C H C E S Z

1

ZWIĘKSZYĆ SZANSE NA SUKCES FIRMY

osiągnięcie długoterminowych celów organizacji
2

Wdrażać trudne zmiany w firmie

wymagane są nowe zachowania pracowników i menadżerów na wielu poziomach organizacji
3

POZYSKAĆ I UTRZYMAĆ NAJLEPSZYCH

menadżerów i pracowników
4

DOKONAĆ TRANSFORMACJI
KULTURY ORGANIZACYJNEJ

aby bardziej wspierała strategię
5

SPRAWIEDLIWIE
NAGRADZAĆ PRACOWNIKÓW

wyróżniać najlepszych, celebrować wzrost efektywności
6

ZAANGAŻOWAĆ PRACOWNIKÓW
W SUKCES ORGANIZACJI

uczynić strategię codzienną pracą każdego menadżera i pracownika

ISTOTA PREMIOWANIA
WSPIERAJĄCEGO STRATEGIĘ

Wiemy, że premiowanie za efektywność jest świetnym sposobem na dzielenie się sukcesem biznesowym firmy z pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji.

Strategiczne podejście do premiowanie za efektywność wykorzystuje pośrednio motywację wewnętrzną (pracownik chce pomóc firmie wypełniać jej misje, osiągnąć sukces, ponieważ zna jej cele i wie w jaki sposób, może przyczynić się do ich osiągnięcia), a bezpośrednio  zewnętrzną motywację finansową (premia za efektywność). Premia za efektywność buduje świadomość strategiczną i sprawia, że duża część pracowników nie tylko chętnie słucha opowieści o celach, ale zaczyna działać.

Premiowanie za efektywność często sprowadzane jest do roli atrakcyjnej marchewki dla menadżerów i pracowników, tymczasem powinno być traktowane jako kluczowy mechanizm zapewniający uczciwość i sprawiedliwość nagradzania w całej organizacji.

USŁUGI BENTEN

1

PREMIOWANIE MENADŻERÓW

sukces firmy sukcesem menadżera
2

PREMIOWANIE PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH

strategia codziennym zadaniem pracowników operacyjnych
3

przegląd systemu premiowania

i opracowanie rekomendacji
4

menadżerowie ambasadorami
systemu premiowania

przełożony kształtuje postrzeganie przez pracowników systemu premiowania
5

platforma IT dla premiowania

praktyczny system umożliwiający naliczanie premii i zarządzanie oczekiwaniami pracowników

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORSTWOM OSIĄGNĄĆ

SUKCES STRATEGICZNY!

OCENA PRACOWNICZA WSPIERAJĄCA STRATEGIĘ

KIEDY JEST SZCZEGÓLNIE POTRZEBNA

1

NOWA STRATEGIA WYMAGA NOWYCH ZACHOWAŃ

na wielu poziomach organizcji
2

CHCESZ ZARZĄDZAĆ KULTURĄ ORGANIZACJI

odpowiednie postawy są kluczem do sukcesu
3

SPRAWIEDLIWE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW

stało się ważnym priorytetem
4

ROZMOWY OCENIAJĄCE SĄ KRYTYKOWANE

pracownicy oczekują więcej
5

OCENA NEGATYWNIE WPŁYWA NA ZAANGAŻOWANIE

pracownicy są zdemotywowawani
6

OCENA NIE WSPIERA STRATEGII

oczekiwania Zarządu nie są spełnione

ISTOTA OCENY PRACOWNICZEJ WSPERAJĄCEJ STRATEGIĘ

Ocena pracownicza może wspierać strategię na trzech poziomach: celów strategicznych, zachowań wspierających strategię oraz kompetencji strategicznych.
 
Po pierwsze, kluczowa część kryteriów powinna obejmować najważniejsze cele strategiczne firmy, jednostki biznesowej i wydziału.
Po drugie, ocena pracownika może kształtować kulturę organizacyjną najbardziej odpowiednią dla obranej przez firmę bądź jednostkę biznesową strategii. Zestaw zachowań dostosowanych do celów strategicznych dostarcza pracownikom bardzo precyzyjnej informacji o oczekiwaniach pracodawcy. Daje on również możliwość prowadzenia rekrutacji, w wyniku których pozyskani zostaną nie tylko najlepsi pracownicy na rynku, ale również tacy, którzy będą najbardziej dostosowani do pożądanej przez firmę kultury organizacyjnej.

USŁUGI BENTEN

1

OCENA PRACOWNICZA
WSPIERAJĄCA STRATEGIĘ

Twojej firmy
2

ocena pracownicza kszatałgtująca
kulturę organizacyjną

oparta na wartościach Twojej firmy
3

ocena pracownicza
budująca zaangażowanie

nagradzaj zachowania wyróżniające pracowników
4

optymalizacja oceny pracowniczej

wykorzystaj potencjał oceny pracowniczej jak nigdy przedtem
5

przegląd oceny pracowniczej

i opracowanie rekomendacji
6

INNOWACYJNA PLATFORAM IT DLA OCENY

BEHAVIO

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORSTWOM OSIĄGNĄĆ

SUKCES STRATEGICZNY!

PERFORMANCE MANAGEMENT

KIEDY JEST SZCZEGÓLNIE POTRZEBNE

1

AKTYWA NIEMATERIALNE 

decydują o sukcesie firmy
2

MIERNIKI Nie pomagają

podejmować ważnych decyzji
3

Mierniki nie mają charakteru strategicznego

długoterminowy sukces nie jest monitorowany
4

Mierniki wzajemnie się wykluczają

relacje między KPI nie są znane
5

Mierniki nie opisują sukcesu organizacji

firma nie wie, czy zmierza we właściwym kierunku

ISTOTA PERFORMANCE MANAGEMENT

"It is impossible to escape the impression that people commonly use false standards of measurement" 

Sigmund Freud
Civilization and Its Discontents

 

Pomiar efektywności finansowej i niefinansowej pozwala lepiej zarządzać organizacjami. 


Dziś można mierzyć praktycznie wszystkie parametry funkcjonowania przedsiębiorstwa zarówno wewnątrz organizacji, jak również na styku z klientami, dostawcami, lokalną społecznością oraz środowiskiem. Jednak, nie każdy pomiar, nie każdy nowy KPI zbliża organizacje do sukcesu. 

 

Bardziej niż kiedykolwiek, ważne staje się, aby mierzyć właściwe rzeczy. Tylko wówczas uzyskane rezultaty pomiaru mogą zainicjować  zmiany, które prowadzą całą organizację do sukcesu.

USŁUGI
BENTEN

1

AUDYT SYSTEMU
PERFORMANCE MANAGEMENT

rekomendacje w zakresie kluczowych KPI
2

EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA

dostosowanie mierników finansowych do strategii firmy
3

EFEKTYWNOŚĆ W OBSZARZE
RYNKU I KLIENTÓW

dostosowanie mierników rynkowych i klienta do strategii firmy
4

EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW

dostosowanie mierników efektywności procesów do strategii firmy
5

EFEKTYWNOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO

dostosowanie mierników opisujących rozwój kompetencji i motywację pracowników do strategii firmy
benten_logo.png
BENTEN Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
+48 22 207 22 84
benten@benten.eu
© Copyright 2001-2020 BENTEN. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.