STRATEGIA

Wybierz rozwiązanie dla Twojej organizacji

Narracja strategiczna CEO
Narracja strategiczna CEO
Strategia konkurencji
Strategia konkurencji
Strategia korporacyjna
Strategia korporacyjna
Analizy strategiczne
Analizy strategiczne
Narracja strategiczna CEO
Narracja strategiczna CEO
Strategia konkurencji
Strategia konkurencji
Strategia korporacyjna
Strategia korporacyjna
Analizy strategiczne
Analizy strategiczne

NARRACJA STRATEGICZNA CEO

Jak opowiadać strategię?

JEST SZCZEGÓLNIE POTRZEBNA, GDY CHCESZ

1

ZAPEWNIĆ PRZYWÓDZTWO W CZASACH KRYZYSU

podczas epidemii i po jej pokonaniu
2

DOKONAĆ TRANSFORMACJI STRATEGICZNEJ

wprowadzasz przełomowe zmiany w dużej skali
3

UCZYNIĆ MENADŻERÓW APOSTAŁAMI STRATEGII

wymagasz, aby menadżerowie mobilizowali do zmian całą organizację
4

ZBUDOWAĆ WIEDZE O STRATEGII W FIRMIE

decyzje menadżerów są zbieżne ze strategicznymi priorytetami
5

URJARZMIĆ NIEPEWNOŚĆ

zwiększasz poczucie bezpieczeństwa pracowników

ISTOTA NARRACJI STRATEGICZNEJ

Fundamentalnym zadaniem Prezesa w dużej organizacji jest opowiadanie strategii. Ta opowieść to narracja strategiczna przedstawiająca kierunek, w którym zmierza organizacja, wyzwania, z którymi musi się zmierzyć oraz zmiany, które będzie wprowadzać, aby przetrwać i osiągnąć sukces.

Prezes opowiada tę historię i przekonuje do niej menadżerów, wszystkich pracowników, właścicieli, kluczowych klientów i partnerów biznesowych.

Jak może wyglądać taka opowieść strategiczna? Zapraszamy do zapoznawania się z przykładem przedstawiającym narrację strategiczną lidera o wojnie z koronawirusem:

USŁUGI BENTEN

1

OPOWIEŚĆ CEO O STRATEGII DLA MENADŻERÓW

zmobilizuj organizację do zmian
2

OPOWIEŚĆ CEO O STRATEGII DLA WŁAŚCICIELI

zbuduj silną, emocjonalną relację z właścicielami
3

OPOWIEŚĆ CEO O STRATEGII DLA PRACOWNIKÓW

uczyń strategię sprawą każdego pracownika
4

OPOWIEŚĆ CEO BUDUJĄCA WIZERUNEK FIRMY

porwij klientów i otoczenie opowieścią o misji firmy
5

PREZENTACJA STRATEGII DLA RADY NADZORCZEJ

od celów do pasjonującej opowieści

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORSTWOM OSIĄGNĄĆ

SUKCES STRATEGICZNY!

STRATEGIA KONKURENCJI

Jak przekonać klientów, że lepiej kupować u Ciebie niż u konkurencji?

KIEDY JEST SZCZEGÓLNIE POTRZEBNA

1

Chcesz zwiększyć przewagę nad rywalami

umocnić pozycję w sektorze
2

Słabsze wyniki niż rywali

Strategicznej Jednostki Biznesowej (SJB)
3

Utracona pozycja lidera

w swojej domenie działania
4

Chcesz mieć pewność sukcesu

wiedzieć, że SJB zmierza we właściwym kierunku
5

Masz wrażenie, że kadra kierownicza

nie widzi całości biznesu Twojej firmy lub SJB

ISTOTA STRATEGII KONKURENCJI

Strategia konkurencji jest definiowana na poziomie każdej Strategicznej Jednostki Biznesu (SJB). Firma prowadząca działalność w kilku sektorach, często potrzebuje odrębnych strategii dla każdej SJB.

 

Istotą strategii konkurencji jest odpowiedź na pytanie: JAK PORADZIĆ SOBIE Z KONKURENCJĄ, czyli innymi słowy jak przekonać klientów, że lepiej kupować u Ciebie niż u rywali?

 

Chcąc odpowiedzieć na powyższe pytanie, musisz zdefiniować pole, na którym będziesz toczył walkę (zakres konkurowania) oraz typ przewagi konkurencyjnej (przywództwo produktowe, najlepsze relacje,  doskonałość operacyjna). 

 

Kluczowym aspektem strategii konkurowania jest również zapewnienie trwałości wybranej przewagi. Jednorazowa kampania reklamowa, sezonowa obniżka nie tworzą trwałej przewagi konkurencyjnej.

USŁUGI BENTEN

1

nowa strategia konkurencji

zakres konkurowania, przewaga i jej trwałość
2

aktualizacja strategii konkurencji

lepsze pozycjonowanie wobec rywali
3

PROPOZYCJA WARTOŚCI DLA KLIENTÓW

customer value proposition
4

przegląd strategii konkurencji

i opracowanie rekomendacji
5

komunikacja strategii

czy pracownik może realizować strategię, której nie zna?
6

budOWAnie ŚWIADOMOŚCI STRATEGICZNEJ

kadry kierowniczej i kluczowych pracowników

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORSTWOM OSIĄGNĄĆ

SUKCES STRATEGICZNY!

STRATEGIA KORPORACYJNA

Jak rozwijać korporację i tworzyć synergie między Strategicznymi Jednostkami Biznesu (SJB)

KIEDY JEST SZCZEGÓLNIE POTRZEBNA

1

SYNERGIE MIĘDZY SJB SĄ ZBYT MAŁE

wiesz, że można uzyskać więcej dzięki lepszej koordynacji
2

PLANOWANE WEJŚCIE DO NOWEGO SEKTORA

nowe źródła przychodów poza dotychczasową domeną
3

ZASTANAWIASZ SIĘ CZY NPV oraz iRR

to najważniejsze kryteria wchodzenia w nowe sektory
4

CENTRALA KORPORACJI NISZCZY WARTOŚĆ

tworzoną przez SJB, zamiast ją powiększać
5

ROZWÓJ poprzez M&A jest wyzwaniem

chcesz racjonalnie podejść do fuzji i przejęć
6

AKTYWNA POLITYKA WŁAŚCICIELSKA HOLDINGU

chcesz, by nadzór właścicielski opierał się na czymś więcej niż wskaźniku ROE
7

ZBIEŻNOŚĆ STRATEGICZNA GK

ustawienie Grupy Kapitałowej w szyku zgodnym ze strategią

ISTOTA STRATEGII KORPORACYJNEJ

Strategia korporacyjna obejmuje zdefiniowanie kompozycji korporacji oraz zarządzanie synergiami.

 

Zdefiniowanie kompozycji korporacji rozstrzyga o alokacji zasobów pomiędzy Strategiczne Jednostki Biznesu (SJB) oraz kierunkach ekspansji SJB uznane za rozwojowe.

 

To właśnie na tym poziomie zapadają decyzje o uruchomieniu nowych jednostek biznesowych w nowych sektorach działalności, jak również decyzje o zakończeniu działalności niektórych SJB.

 

Zarządzanie synergiami to odpowiedź na dwa zasadnicze pytania:

  • Jak centrala korporacji zamierza sprawić, aby zbiór SJB był czymś więcej niż prostą sumą części?
  • Na czym będzie polegała dodatkowa wartość wynikająca z objęcia zbioru SJB jednym korporacyjnym parasolem?

USŁUGI BENTEN

1

nowa strategia KORPORACYJNA

alokacja zasobów oraz definicja synergii dla portfela strategicznego korporacji
2

przegląd/ aktualizacja strategii korporacyjnej

przegląd/aktualizacja portfela SJB, wykorzystywanych i potencjalnych synergii oraz opracowanie rekomendacji
3

PLAN WEJŚĆ DO NOWYCH SEKTORÓW

lista obiecujących sektorów do wejścia
4

komunikacja strategii korporacyjnej

budowanie świadomości strategii wśród menadżerów
5

prezentacja strategii korporacyjnej

dla inwestorów, rady nadzorczej, innych interesariuszy
6

założenia strategiczne do polityki M&A

strategiczne kryteria doboru obiektów do przejęć

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORSTWOM OSIĄGNĄĆ

SUKCES STRATEGICZNY!

ANALIZA STRATEGICZNA

KIEDY JEST SZCZEGÓLNIE POTRZEBNA

1

Chcesz rozpoznać istotę zawłaszczania wartości w sektorze

umocnić przewagę konkurencyjną
2

Słabsze wyniki niż rywali

Strategicznej Jednostki Biznesowej (SJB)
3

Utracona pozycja lidera

w swojej domenie działania
4

Chcesz mieć pewność sukcesu

wiedzieć, że SJB zmierza we właściwym kierunku
5

Masz wrażenie, że kadra kierownicza

nie rozumie biznesu Twojej firmy lub SJB

ISTOTA ANALIZY STRATEGICZNEJ

Jeśli przez wiedzę rozumiemy zdolność do przetwarzania informacji w decyzje i działania, analiza strategiczna może być postrzegana jako proces strategicznego uczenia się. Umożliwia on przekształcenie rozproszonych informacji na temat Strategicznej Jednostki Biznesowej (SJB), sektora, w którym działa i jego makrootoecznia w użyteczną wiedzę prowadzącą do lepszych decyzji dotyczących strategii konkurencji i strategii korporacyjnej.

 

Analiza strategiczna jest diagnozą sytuacji firmy, której zdefiniowanie jest niezbędne dla racjonalnego określenia aspiracji na przyszłość - wizji oraz strategii jej osiągania.

 

Jakiej wiedzy potrzebujesz, żeby zrozumieć strategiczną sytuację firmy? Możemy pomóc Ci w tym zadaniu.

 

USŁUGI BENTEN

1

AnalizA konkurencyjnA

według modelu pięciu sił Portera
2

ANALIZA GRUP STRATEGICZNYCH

co powoduje wyższą rentowność niektórych firm?
które firmy należą do firm marginalnych?
3

ANALIZA YIPA

siły napędowe globalizacji
4

Analiza strategiczna makrootoczenia

polityka i prawo, gospodarka, społeczeństwo, technologia
5

ANALIZA GRZEBIENIOWA

kluczowe kryteria zakupów klientów
6

BILANS STRATEGICZNY

finanse, klienci, procesy i potencjał
benten_logo.png
BENTEN Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
+48 22 207 22 84
benten@benten.eu
© Copyright 2001-2020 BENTEN. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.